Datum objave: 22.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica UL:    FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 – M/Ž
2.    Šifra delovnega mesta:  J017100
3.    Tarifni razred:  VII/1

4. Pogoji za opravljanje dela 
a.  zahtevana izobrazba: 6/2 raven izobrazbe (prejšnja visokošolska strokovna ali 1. Bolonjska stopnja) družboslovne (zaželeno pravne), farmacevtske ali biomedicinske smeri
b. znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
c.  funkcionalna znanja in ostale zahteve: znanja za uporabo računalniških programov, natančnost, komunikativnost, primerne organizacijske sposobnosti, aktivno znanje tujega jezika
d.  2 leti ustreznih delovnih izkušenj

5. Kratek opis dela in nalog:
- opravljanje strokovno-administrativnih del na področju raziskovalnega dela in sodelovanja fakultete na raziskovalnem področju z drugimi subjekti,
- vodenje postopkov in dokumentacije v zvezi z raziskovalnimi programi in projekti,
- vodenje strokovno-administrativnih postopkov v zvezi z mladimi raziskovalci,
- vodenje registra raziskovalcev,
- opravljanje drugih del v OE Tajništvo fakultete po nalogu vodje.

6. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

7. Poskusna doba: 3 mesece

8. Rok za prijavo:   30 dni,  od  22.12.2017 do  21.1.2018

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in k prijavi še posebej vabi kandidatke.

Kandidati posredujejo (lahko tudi po elektronski pošti): vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd. 
   
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 
 
9. Kontaktna oseba na članici:

 Ime in priimek:   Zdenka Gantar
 Telefonska številka: 01 4769-505
 E-mail: