Datum objave: 27.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

     JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom, m/ž

• Število razpisanih delovnih mest: 2
• Šifra delovnega mesta: H019001
• Tarifni razred: IX
• Ime naziva: /
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom za obdobje trajanja projekta (predvidoma od 5. 1. 2018 do 15. 3. 2018 )

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• doktorat znanosti (prejšnji ) družboslovne smeri, humanistične smeri
• doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje ) družboslovne smeri, humanistične smeri
Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
• asistent raziskovalec ali asistent
Ostali pogoji:
• znanje s področja vodenja mednarodnih projektov s področja izobraževanja učiteljev
• najmanj 1 leto delovnih izkušenj
Funkcionalna znanja in ostale zahteve: (strokovni izpit, veščine in jezik):
• aktivno znanje angleškega jezika, inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikatovnost, organizacijske sposobnosti, usposobljenost za delo z računalnikom
          
3. Kratek opis dela in nalog:
-     delo na projektu Univerza v družbi znanja-prihodnost univerze
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s polnim delovnim časom, predvidoma od 5.1.2018 do 15. 3. 2018.

5. Datum objave: 27. 12. 2017

6. Rok za prijavo: 3 dni od datuma objave oziroma do 3. 1. 2018

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Kontaktna oseba na članici:
Barbara Mlakar
Telefonska številka: 01/58 92 261
E-naslov: