Datum objave: 27.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (šifra DM: J017100) v Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete (m/ž)

za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

1.    Zahtevana izobrazba:

- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali
- visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne smeri

2.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
-    aktivno znanje angleškega jezika,
-    znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office,
-    poznavanje predpisov področja,
-    komunikativnost,
-    organizacijske sposobnosti,
-    1 leto delovnih izkušenj na podobnih delih.

3.    Poskusno delo: 3 mesece.

4.    Kratek opis del in nalog:
-    organizira redne, izredne in individualne izpitne roke IC in koordinira zunanje izvajalce izpitov
-    vodi tajništvo Centra in samostojno opravlja organizacijska dela, kot so naročanje, izdaja računov in potrdil za udeležence izpitov na IC in udeležencev izobraževalnih seminarjev v okviru programa Izobraževanje
-    opravlja informacijsko-svetovalno delo za program IC (delo z ranljivimi skupinami)
-    koordinira člane izpitnih komisij,
-    organizacijsko sodeluje na izpitih in soorganizira seminarje za izvajalce izpitov
-    pripravlja in zbira podatke, arhivira in vodi bazo podatkov IC
-    piše zapisnike sej programa Izpitni center in sej Centra
-    nadzoruje stroške in porabo sredstev na svojem delovnem področju, tj. za program IC in za skupno stroškovno mesto Centra
-    uvaja nove strokovne delavce IC za administrativno-organizacijsko delo, pa tudi študente, ki pomagajo pri delu IC
    
5.    Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 3. 1. 2018.

6.    Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7.    Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: ivanka.repinc@ff.uni-lj.si