Datum objave: 29.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (m/ž) v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001), zaposlitev na Katedri za filozofijo UL TEOF

 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: D010001
 • s krajšim delovnim časom, 50%
 • za nedoločen čas

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri (teologija), magistrska izobrazba (bolonjski študij) ustrezne smeri (teologija, religiologija in etika)
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje filozofije; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki  izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za področje filozofije
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev

Poskusna doba: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog: 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 5 dni, do vključno 5. 1. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov .

Kontaktna oseba na članici: Lea Jensterle, 01 434 58 12,