Datum objave: 29.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto:

Asistent z doktoratom IX-0 (šifra DM: H019001) na projektu EIRENE Filozofske fakultete (m/ž)
za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Zahtevana izobrazba:

 • Doktorat znanosti s področja zgodovine

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • Znanje jezikov: italijanski jezik  razumevanje zelo dobro, govorjene zelo dobro, pisanje zelo dobro, angleški jezik (B1), francoski jezik (A2), nemški jezik (B1),
 • Računalniška znanja (urejevalnik besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,
 • Ostala funkcionalna znanja in sposobnosti:  organizacijske sposobnosti, sposobnost vodenja raziskovalnih projektov, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, dobro razvite komunikacijske veščine, sposobnost analitičnega in znanstvenega oblikovanja tekstov, retorične sposobnosti.

Kratek opis del in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo pri raziskavah
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • strokovno sodelovanje  z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi, lektoriranje italijanskih besedil, uredniško delo
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta (zbiranje , arhiviranje, uporaba ustnih virov, delo v italijanskih in avstrijskih arhivi).

Rok za prijavo do vključno 4. 1. 2018.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana.

Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: