Datum objave: 04.01.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

1. Delovno mesto: TAJNIK ČLANICE za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2.    Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) praviloma pravne smeri,
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) praviloma pravne smeri oziroma
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) praviloma pravne smeri,
- vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- aktivno znanje enega svetovnega tujega jezika,
- 5 let ustreznih delovnih izkušenj.
Poskusno delo 4 mesece.

3.    Kratek opis dela in nalog:
- vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice,
- kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,
- zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji,
- vodenje pravnih in upravnih postopkov članice,
- priprava osnov za splošne akte članice,
- sodelovanje pri delu organov članice in  univerze,
- izvaja ukrepe za varno in zdravo delo delavcev tajništva,
- sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: od 4. 1. 2018 do 18. 1. 2018

Kandidati naj vloge pošljejo na naslov:
Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: