Datum objave: 09.01.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

Razpisano delovno mesto: D010001 ASISTENT M/Ž (upravno-pravno področje)

Delovno mesto razpisujemo za določen čas, za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo traja 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
- izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) praviloma pravne smeri,
- veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani: asistent za področje javna uprava/ustavna ureditev.

Ostala znanja in sposobnosti:
- znanje za uporabo računalniških orodij,
- retorične sposobnosti,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine,
- tekoče znanje slovenskega jezika,
- tekoče znanje angleškega jezika.

Kratek opis dela in nalog:
- priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

Kandidati/ke prijave pošljejo na el. naslov: , do vključno 29. 1. 2018.
Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, potrdilo o povprečni oceni vseh izpitov vseh letnikov, brez ocene diplome in potrdilo o znanju tujega jezika.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
E-mail: