Datum objave: 10.01.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj m/ž

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: D019001
• Tarifni razred: IX
• Šifra naziva: 1, 2 ali 3
• Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas (za obdobje pol leta), predvidoma od 15. 3. 2018

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- doktorat znanosti (prejšnji) s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike
- veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje didaktike    specialne in rehabilitacijske pedagogike
- znanje slovenskega jezika
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
- usposobljenost za delo z računalnikom,
- aktivno znanje tujega jezika,
- najmanj pet let delovnih izkušenj na pedagoškem področju,
- izkušnje z vodenjem mednarodnih raziskovalnih projektov.

3. Kratek opis dela in nalog:
• oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
• organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
• predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti
• vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
• usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
• znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize itd.)
• opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za določen čas pol leta predvidoma od 15. 3. 2018

5.   Datum objave: 10. 1. 2018

6.   Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave do 11. 3. 2018

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

8. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič,
Tel.: +386 1 58 92 354,