Datum objave: 12.01.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Znanstveni svetnik v okviru raziskovalnega projekta INTERREG - TransGlioma Inštitutu za biokemijo za določen čas do  29.2.2020 s krajšim delovnim časom ( 25 % ) 

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti ;
 • veljaven habilitacijski naziv znanstveni svetnik ali redni profesor;
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost;

Kratek opis del in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri opravljanju strokovno zdravstvene  dejavnosti
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:
Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu znanstveni svetnik in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor lahko (izvaja) opravlja:

 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih (do 50% pedagoške obveznosti)
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega

Rok z prijavo: 8 dni , od 12.1.2018 do 20.1.2018

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana .

Kontaktna oseba: prof. dr. Damjana Rozman