Datum objave: 12.01.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  ZNANSTVENI SODELAVEC  -  m/ž

 • na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
 • šifra del. mesta: H019007,
 • za določen čas 4 mesece, s polnim delovnim časom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja tekstilstva

Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje tekstilstvo

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost, retorične sposobnosti,

Kratek opis dela in nalog:  

 • znanstvenoraziskovalno delo na projektih z industrijo
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 3 dni, do 18.1.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39, e-pošta:  .