Datum objave: 17.01.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) – STROKOVNI VODJA OHK (m/ž) 
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

1. Zahtevana izobrazba:
- visokošolska univerzitetna izobrazba  ali magistrska- 2-stopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri ali tehnične smeri

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje angleškega in še enega tujega jezika,
- usposobljenost za delo z računalniškimi orodji,
- usposobljenost za vodenje projektov nacionalnih raziskav in raziskovalnih shem EU,
- usposobljenost vodenja in timskega dela,
- komunikacijske in organizacijske sposobnosti
- poznavanje predpisov s področja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti,
- 3 leta vodstvenih delovnih izkušenj

3. Poskusno delo: 3 mesece

4. Kratek opis del in nalog:
- koordinira in vodi strokovno delo oddelčnih knjižnic,
- pripravlja letne načrte in poročila o delu OHK,
- skrbi za izobraževanje knjižničnih delavcev,
- skrbi za predstavitve in promocijo OHK,
- skrbi za medknjižnično izposojo,
- načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad poslovanjem knjižnice,
- vodenje nabavne politike knjižnice,
- vodi postopke strokovne nabave, obdelave, izposoje in hranjenja knjižničnega gradiva,
- zagotavlja ustrezno hranjenje knjižničnega gradiva,
- posreduje informacije in pripravlja poročila,
- zastopa interese OHK na ravni univerze in stanovskih organizacij,
- skrbi za smotrno porabo finančnih sredstev OHK,
- za Svet OHK pripravlja načrte za organizacijsko delo v knjižnicah OHK in kadrovske spremembe,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

5. Rok za prijavo:  3 dni, do vključno 22. 1. 2018

6. Pisne vloge z življenjepisom, osebno bibliografijo in vizijo razvoja OHK se  v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Lidija Strmole Menčak
Telefonska številka: 01/241 1030
E-mail: