Datum objave: 19.01.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 – (III), m/ž

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J017104
• Tarifni razred: VII/2
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 80 % oziroma 32 ur na teden
• Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje enega leta predvidoma od 3. 2. 2018 do 31. 1. 2019.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne oziroma druge ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne oziroma druge ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne oziroma druge ustrezne smeri
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje dela v javnem sektorju, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti, aktivno znanje enega tujega jezika, zaželene delovne izkušnje
Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis del in nalog
- delo na projektu evropskega socialnega sklada
- sodelovanje pri nadzoru nad ustrezno izpeljavo projektov
- koordiniranje priprav podjemnih in avtorskih pogodb v okviru projekta
- zbiranje dokumentacije za pripravo poročil
- sodelovanje pri koordinaciji finančnega in vsebinskega poročanja
- sodelovanje s konzorcijskimi partnerji, koordinatorji projekta in sodelujočimi na projektu ter sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na projekt
- opravljanje administrativno upravnih del in nalog s finančnega področja na projektih (priprava obračunov honorarjev in drugih prejemkov izvajalcev, itd.)
- priprava, urejanje in arhiviranje dokumentacije projekta
- priprava in urejanje ter analiza poročil za naročnika projekta
- udeležba na seminarjih izobraževanja s strani naročnika projekta in na sestankih projektne skupine
- skrb za ažurni pretok informacij in dokumentacije v okviru pravil projekta
- sodelovanje in poročanje pristojnemu ministrstvu in pristojni vladni službi
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na projekt

4. Datum objave: 19. 1. 2018

5. Rok za prijavo: 3 dni od datuma objave (do 24. 1. 2018)
Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s krajšim delovnim čaom 80 % oziroma 32 ur na teden za obodbje enega leta predvidoma od 3. 2. 2018 do 31. 1. 2019.

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).

Zaposlitev bo delno financirana iz sredstev EU.

7. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: