Datum objave: 22.01.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Tehniški sodelavec VII/1 - 0 (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NA65627

Šifra DM: J037003 – Tehniški sodelavec VII/1 - 0 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J037003,
Tarifni razred: VII/1,
Plačna podskupina: J3,
Začetek dela: 01.03.2018.
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 16 ur/teden (40 %),
Trajanje zaposlitve: za določen čas od 01.03.2018 do 30.09.2018.
Delovne izkušnje: 2 leti
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
• visoka strokovna izobrazba 1. bolonjska stopnja) meteorološke smeri
• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) meteorološke smeri
• komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:
- priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
- sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
- organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
- nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
- vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
- izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca
- stalno nadzira da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
Podrobnejši opis:
- vodi evidence o porabi nevarnih snovi, če se uporabljajo pri laboratorijskih vajah
- dela in naloge v skladu s potrebami pedagoškega procesa in raziskovalnih nalog obeh oddelkov

Datum objave: 22. 1. 2018

Rok za prijavo: 7 dni, od 22. 1. 2018 do 29. 1. 2018.

Pisne vloge z življenjepisom in obvezno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov:        

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 01 4766-509
E-mail: