Datum objave: 24.01.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: POSLOVNI SEKRETAR VII/1 (J027005) v DEKANATU

Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom in tri mesečno poskusno dobo.

Pogoji za opravljanje dela:

a) specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri, visoka strokovna izobrazba/visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri,

b) funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • znanje angleškega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • komunikativnost,
 • organizacijske sposobnosti
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje recepcije (nadzor nad vhodno rampo, sprejem obiskovalcev, organizacija sestankov vodstva, rezervacije sejnih sob, skrb za reprezentanco, naročanje pisarniškega materiala ipd.)
 • skrbništvo nad evidenco in prevzemom pošte
 • opravljanje temeljnih nalog upravljanja dokumentarnega gradiva
 • vodenje evidenc za potrebe tajništva vodstva (izposoje koles in urban, vodenje evidenc Univerzitetnega žiga ipd.)
 • administrativna podpora tajniku fakultete (vodenje rokovnikov in koledarjev, pisanje dopisov ipd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in tajništva vodstva.

Rok za prijavo: do 4. 2. 2018.

Prijava: Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom na elektronski naslov .

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

Kontaktna oseba na članici: Milica Vidić
Tel.: 01/4798-115
e-mail: