Datum objave: 24.01.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/ IZREDNI PROFESOR/ REDNI PROFESOR ZA PODROČJE  KOMPOZICIJE in TEORIJA GLASBE šifra DM: D019001 M/Ž
na sakralnem oddelku za izvajanje predmetov: 

 • Vokalna kompozicija B2
 • Glasbeni stavek in kompozicijske tehnike 1
 • Glasbeni stavek in kompozicijske tehnike 2
 • Glasbeni stavek in kompozicijske tehnike 3
 • Generalni bas 1
 • Semiologija polifonije
 • Semiologija polifonije in tabulatur
 • za nedoločen čas s polnim delovnim časom

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) glasbene ali družboslovne smeri ali priznanje pomembnih umetniških del na področju glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) glasbene ali družboslovne smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv: visokošolski učitelj za področje kompozicije in teorije glasbe

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • umetniško, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: od 25.1.2018 do vključno 26.3.2018.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič,univ.dipl.prav.
Telefonska številka: 01 2427-306 E-mail:tajnik@ag.uni-lj.si