Datum objave: 25.01.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: J035074 – Upravnik V (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NA76234

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J035074,
 • Tarifni razred: V,
 • Plačna podskupina: J3,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018 (nadomeščanje bolniške odsotnosti).
 • Poskusno delo: 2 meseca.
 • Delovne izkušnje: 1 leto.

Pogoji za opravljanje dela:

 • Srednješolska strokovna izobrazba tehnične smeri
 • Vozniški izpit B kategorije

Opis delovnega mesta:

Splošni opis:

 • odgovarja za redno vzdrževanje stavbe in prostorov (dnevni temeljni pregled prostorov in naprav) in za tehnično opremo članice v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev, servisa)
 • vzdržuje okolico stavbe (parkirišča, parki, odstranjevanje snega),
 • izvršuje manjša popravila opreme in osnovnih sredstev, ki ne zahtevajo posega serviserja,
 • popisuje porabo vode in energije, sporoča računovodstvu in kontrolira račune,
 • daje predloge za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje,
 • sodelovanje z drugim upravnikom pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja in medsebojno nadomeščanje med odsotnostjo in
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje

Podrobnejši opis:

 • evidentira nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
 • opravlja kurirska dela,
 • vodi popis opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja fakultete,
 • opravlja prevoze s službenim vozilom skladno s potrebami pedagoškega in raziskovalnega procesa po nalogu predpostavljenega,
 • sodeluje pri organizaciji dela čistilk in receptorjev in
 • nadzor nad delovanjem alarmnega sistema.

Datum objave: 25. 1. 2018

Rok za prijavo: 14 dni, od 25. 1. 2018 do 8. 2. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509


E-mail: