Datum objave: 30.01.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V LABORATORIJU ODDELKA ZA GEOGRAFIJO – KARTOGRAF – šifra DM J017101 (Ž/M)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – univ. dipl. geograf ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) – program geografija,
- zelo dobro poznavanje dela z grafičnimi programskimi orodji (Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop ipd.),
- splošna računalniška znanja in poznavanje dela z informacijskimi viri in bazami podatkov,
- zelo dobro poznavanje geoinformacijskih orodij (ArcGIS-Desktop & Online, Idrisi/TerrSet ipd.) in geoinformacijskih zbirk podatkov,
- aktivno znanje dveh tujih jezikov (obvezno angleški jezik),
- zaželene so osnovne izkušnje z uporabo orodij za delo z zbirkami podatkov (na primer MS Access, Excel, Google Sheets), za statistično analizo podatkov (na primer SPSS, R), s spletnimi informacijami (na primer ASP ali PHP), za e-izobraževanje (na primer Moodle) ter za programiranje (na primer Visual Basic, Python),
- komunikativnost,
- organizacijske sposobnosti,
- zaželene so delovne izkušnje.

3. Poskusno delo: 3 mesece

4. Kratek opis del in nalog:
- izdelava kartografskega gradiva za potrebe pedagoškega in raziskovalnega dela;
- skrb za tehnično (računalniško strojno in programsko) opremo na Oddelku za geografijo (predvsem v Geografsko informacijskem in kartografskem laboratoriju – GIKL);
- pomoč študentom pri delu v GIKL-u ter pri pedagoškem in raziskovalnem delu na Oddelku za geografijo;
- vzdrževanje zbirk geoinformacijskih podatkov in oddelčnega arhiva;
- pomoč pri pripravi in izvedbi različnih oddelčnih prireditev;
- tehnična podpora pri vzdrževanju spletnih strani in e-izobraževanju na Oddelku za geografijo;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

5. Rok za prijavo: 10 dni, do vključno 9. 2. 2018

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in funkcionalnih znanj,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa.
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

6. Predviden pričetek dela: 1. 3. 2018

7. Kontaktna oseba na članici:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: