Datum objave: 07.02.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:     FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V KNJIŽNICI ODDELKA ZA GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO (Ž/M)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2.    Pogoji za opravljanje dela:

-    univerzitetna izobrazba germanistične smeri (univ. dipl. germanist/profesor nemščine (predbolonjski programi) oz. magister  germanistike/magister nemcistike/magister profesor nemščine (bolonjski programi)),
-    bibliotekarski izpit,
-    dovoljenje za vzajemno katalogizacijo v Cobiss 3,
-    aktivno znanje angleškega jezika,
-    splošna računalniška znanja in poznavanje dela z informacijskimi viri in bazami podatkov,
-    sposobnost timskega dela
-    samoiniciativnost, kreativnost,
-    organizacijske in komunikacijske sposobnosti

3.    Delovne izkušnje:

-    2 leti delovnih izkušenj

 4. Poskusno delo:

-     3 mesece

5.Kratek opis del in nalog:
-    strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik)
-    pridobivanje, strokovna obdelava in hranjenje knjižničnega gradiva
-    referalno delo za posamezna strokovna področja
-    informacijsko svetovalno delo
-    uvajanje uporabnikov v knjižnico
-    izposoja knjižničnega gradiva
-    medbibliotečna izposoja
-    vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
-    posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva
-    spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike
-    stalno strokovno izpopolnjevanje
-    druga dela po nalogu predpostavljenega delavca

6.    Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 15. 2. 2018.


Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
-    življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in funkcionalnih znanj,
-    dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

7.    Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lidija Strmole Menčak
Telefonska številka: 01 241 1030
E-mail: lidija.strmole@ff.uni-lj.si