Datum objave: 13.02.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Asistent VII/2 - 3/Asistent (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NB11560.

Šifra DM: D010001 – Asistent VII/2 - 3/Asistent (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: D010001,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: D1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Poskusno delo: 3 mesece.
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.03.2018 do 30.09.2018.

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba matematičnih smeri;
• ustrezen veljavni habilitacijski naziv s področja pedagoške matematike, sprejet na UL;
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 13.02.2018

Rok za prijavo: 3 delovne dni od 13.02.2018 do 16.02.2018.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: