Datum objave: 15.02.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III; J017104
 
2. Pogoji za opravljanje dela:

- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali druga stopnja bolonjskega študija, praviloma družboslovne smeri ali humanistike (knjižničarstvo, arhivistika) ali druge ustrezne smeri (informatika, računalništvo)
- informacijska pismenost,
- osnovno poznavanje meta podatkovnih standardov,
- poznavanje osnov informatike, spletnih tehnologij in standardov, programiranja ter osnov upravljanja operacijskih sistemov
- poznavanje predpisov s področja informacijske varnosti
- leto delovnih izkušenj 

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
- izvaja operativne naloge delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobni opis:
-          informacijska in organizacijska podpora nad poteki dela v arhivu
-          delo na mednarodnih projektih
-          spremljanje razvoja in priprava organizacijskih in tehničnih podlag za zagotovitev delovanja zaupanja vrednega digitalnega repozitorija
-          uvajanje odprto kodnih programov in dodatkov in uporaba metapodatkovnih standardov za podporo trajni digitalni hrambi
-          podpora varnemu fizičnemu shranjevanju in zagotavljanju dostopnosti digitalnih gradiv
-          podpora pri uvedbi uporabe enotnega uporabniškega imena (AAI) v storitve organizacije
-          izdelava periodičnih poročil, sodelovanje pri načrtovanju optimizacije stroškov in zagotavljanju kakovosti storitev za uporabnike
-          koordinacija razvoja spletnega orodja za optimizacijo predaje, iskanja in dostopa do raziskovalnih podatkov
-          uvajanje standardov za kakovostno in usklajeno izvajanje postopkov pri ravnanju z gradivi, ustvarjanju metapodatkov in dokumentiranju in vodenje postopkov nadzora

4. Rok za prijavo: od 15. 2. 2018 do 21. 2. 2018
kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazilo o izobrazbi
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
- dobro poznavanje operacijskega sistema Linux, programskega jezika Python in programskega ogrodja Django.
- Poznavanje spletnega programiranja (HTML, CSS, Bootstrap).
- Poznavanje programskega jezika Java in orodij za oblikovanje predstavitev, spletno komuniciranje, programov za delo z bazami podatkov, ipd. 

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
- komunikativnost,
- organizacijske in analitične sposobnosti,
- natančnost,
- profesionalnost,
- pripravljenost za timsko delo,
- smisel za samostojno organiziranje delovnih nalog.

Prednosti:
- delovne izkušnje na sorodnih področjih
  
7. Delovno razmerje: Določen čas, 4 mesece
Krajši delovni čas 75% oziroma 30 ur/teden

Predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu marcu 2018

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: