Datum objave: 15.02.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, v Raziskovalnem centru Ekonomske fakultete

 • Šifra DM: H017004
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: H
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: od 1.3.2018 do 28.2.2021

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • komunikacijske, organizacijske sposobnosti, zanesljivost, inovativnost, sposobnost za timsko delo
 • izkazovanje znanstvene in raziskovalne odličnosti

Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • znanstveno - raziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • sodelovanje pri oblikovanju konceptualnega okvira in raziskovalnih metod s področja trženja in vedenja potrošnikov v sodelovanju z mednarodnimi partnerji
 • pomoč pri pripravi raziskovalnih instrumentov in izhodišč za raziskovalne eksperimente
 • pomoč pri pripravi raziskovalnega načrta, podpora pri izvedbi zajema podatkov in zunanjimi izvajalci pri zbiranju podatkov
 • sodelovanje pri izvedbi multivariatne analize in poročanju o rezultatih
 • sodelovanje pri objavljanju rezultatov na znanstvenih konferencah in v znanstvenih revijah s področja trženja in vedenja potrošnikov, diseminacija v strokovnih medijih
 • sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za raziskovalne projekte
 • sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije in pomoč pri sestavljanju letnih in zaključnih poročil

Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv asistent  lahko (izvaja) opravlja:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • nadzor na delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami z modeliranjem  s kovariančnimi strukturnimi enačbami (SEM) na anketnih podatkih.


Rok za prijavo: 3 dni od objave, do vključno 20.2.2018; prijave so možne po e-pošti.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: