Datum objave: 16.02.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

(Registrska številka objave na ZRSZ: NB20299)

Razpisano delovno mesto: Asistent IX-1/Asistent z doktoratom (m/ž)

Šifra DM: D010001 – Asistent IX-1/Asistent z doktoratom (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 3,
Šifra delovnega mesta: D010001,
Tarifni razred: IX.,
Plačna podskupina: D1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Poskusno delo: največ 4 mesece.
Delovne izkušnje: 1 leto na primerljivih delih.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas.
Začetek zaposlitve: 01.10.2018.

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s potročja matematike.
• ustrezen veljavni habilitacijski naziv (asistent ali višji) s področja matematike, sprejet na UL;
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Kriteriji za izbiro kandidatov:
Prednost bodo imeli kandidati z izkazanimi pedagoškimi kvalitetami in izkušnjami ter z izkazanimi sposobnostmi za raziskovalno delo.

Datum objave: 16.02.2018.

Rok za prijavo: 21 dni, od 16.02.2018 do 09.03.2018.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter dokazili o pedagoških in raziskovalnih kvalitetah (bibliografija, študentske ankete ipd.) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: