Datum objave: 15.02.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 7 dni od objave )

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC  VII/2 (H017004)

Šifra DM: H017004 – RAZISKOVALEC VII/2 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: H
Trajanje zaposlitve: določen čas 2 leti s 3 mesečnim poskusnim delom
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma 1.3.2018

2. Pogoji za opravljanje dela:
• diploma druge stopnje (MSc) ali diploma univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 naravoslovne smeri
• od izbranega kandidata se pričakuje, da se bo v študijskem letu 2018/2019 vpisal na doktorski študij Bioznanosti, študijsko področje Upravljanje gozdnih ekosistemov, mentor doc. dr. Andrej Ficko (možnost somentorstva);
• dobra računalniška pismenost in poznavanje osnov dela s podatkovnimi zbirkami;
• analitični pristop z uporabo različnih statističnih in drugih metod;
• zanimanje za modeliranje in upravljanje s tveganji;
• natančnost in smisel za organizacijo lastnega dela;
• prednost bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali željo in sposobnost tako samostojnega raziskovalnega dela kot timskega dela.

3. Opis delovnega mesta:
• Delo obsega raziskovalno delo v okviru mednarodnega projekta FOREXCLIM (Forests and extreme weather events: solutions for risk resilient management in a changing climate), kjer je osrednje vprašanje, kako prilagoditi gospodarjenje z gozdovi izjemnim vremenskim dogodkom.
• Kandidate spodbujamo, da med delom razvijejo svojo lastno raziskovalno idejo, ki se nanaša na osrednje raziskovalno vprašanje. Ta lahko (neobvezno) vključuje multivariatno analizo izjemnih vremenskih dogodkov in njihovih učinkov na gozd z večrazsežnostnimi porazdelitvenimi funkcijami, optimizacijo režimov gospodarjenja in drevesne sestave za blaženje negativnih učinkov klimatskih sprememb, ipd.
• Sodelovanje pri izdelavi scenarijev razvoja gozdov v Sloveniji ob klimatskih spremembah in motnjah s pomočjo procesnega model LPJ-GUESS (v sodelovanju s Tehniško Univerzo v Münchnu in Univerzo v Lundu na Švedskem).
• Del nalog bo obsegal sodelovanje z deležniki (MKGP, lastniki gozdov, evropsko združenje državnih gozdov) pri analizi pripravljenosti sprejeti tveganja, pripravo poročil in organizacijo delavnic.

4. Rok za prijavo: 7 dni od objave

Pričetek dela : predvidoma 1.3.2018

Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tina Košnjek
Telefonska številka: 01 320 3501