Datum objave: 23.02.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE (m/ž)
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

1. Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomsko finančne oz. ekonomsko računovodske smeri,
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomsko finančne oz. ekonomsko računovodske smeri,
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomsko finančne oz. ekonomsko računovodske smeri.

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje enega svetovnega jezika,
- poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ,
- znanja za uporabo računovodskih računalniških programov,
- vodstveno-organizacijske sposobnosti in izkušnje,
- 5 let delovnih izkušenj na podobnih delih in nalogah,
- zaželene delovne izkušnje na področju računovodenja in javnih financ.

3. Poskusno delo: 3 mesece

4. Kratek opis del in nalog:
- organizira, razporeja in vodi delo na področju finančno računovodskega poslovanja,
- pripravlja predloge metodologije finančnega načrtovanja in analiziranja,
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom fakultete in drugimi organizacijskimi enotami ter službo za finančno računovodske zadeve Univerze v Ljubljani,
- sodeluje in svetuje pri delu organov fakultete,
- izvršuje sklepe organov fakultete,
- pripravlja poročila o rezultatih in drugih aktivnostih z delovnega področja,
- skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog v okviru finančno računovodske službe,
- sodeluje pri proračunskem planiranju fakultete,
- daje predloge za naprednejše upravljanje s finančnimi viri fakultete,
- zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja fakultete,
- ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili vodje.

5. Rok za prijavo:  10 dni, do vključno  5. 3. 2018.

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Lidija Strmole Menčak
Telefonska številka: 01/241 1030
E-mail: