Datum objave: 02.03.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC  VII/2 – II (J017103) M/Ž, VODJA PROJEKTOV

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo oziroma z magisterijem (druga stopnja); družboslovne, humanistične, naravoslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • znanje angleškega jezika,
 • znanje dela z osebnim računalnikom,
 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, sposobnost za vodenje, delo v timu in koordiniranje dela, sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja, motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj.

Delovno mesto se razpisuje za določen čas enega leta, za čas trajanja projektov, s poskusnim delom 3 mesece.

Zaposlitev predvidoma od maja 2018.

Podrobnejši opis dela:

 • samostojno vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov,
 • planiranje, koordiniranje, spremljanje in vrednotenje dela znotraj projektov,
 • strateško planiranje dodeljenega področja,
 • strokovno koordiniranje dodeljenega področja (komuniciranje s financerjem/naročnikom projekta),
 • priprava projektne dokumentacije za prijave na razpise za najzahtevnejše projekte,
 • vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah,
 • pridobivanje projektnih partnerjev, komunikacija in usklajevanje s projektnimi partnerji doma in v tujini,
 • priprava projektov v sodelovanju z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci, študenti, partnerji in naročniki,
 • vključevanje zaposlenih v postopke prijav, realizacije in vodenja projektov
 • izdelovanje strokovnih analiz, mnenj in poročil,
 • spremljanje razpisov,
 • priprava informacij za ciljne javnosti,
 • vodenje projektnega arhiva,
 • poznavanje zakonodaje in spremljanje njenih sprememb za dodeljeno področje,
 • druge najzahtevnejše naloge po nalogu vodje Projektne pisarne in Tajnika ALUO.


Kandidati naj dokazila o izpolnjevanju pogojev in prijavo skupaj z življenjepisom pošljejo na naslov:

Rok za prijavo: do 20. 3. 2018.