Datum objave: 08.03.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
 
1. Razpisano delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017131), Finančno-računovodski sektor

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
od 01. 04. 2018 dalje s trimesečno poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po višješolski izobrazbi(prejšnja) ekonomske smeri
- visokošolska strokovna izobrazba(prejšnja) ekonomske smeri
- visoka strokovna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:
-    izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela
-    izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela
-    vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov
-    priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
-    obveščanje in informiranje
-    spremljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih predpisov s področja dela
-    sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu vodje finančno računovodskega sektorja
 
4.   Podrobnejši opis:
- mesečni obračun plač  za zaposlene
- pošiljanje podatkov o izplačanih plačah na UJP, AJPES, FURS in morebitne druge uporabnike informacij
- obračun dohodnine in usklajevanje z FURS
- enkrat letno priprava podatkov za ZPIZ – M4/M8 obrazci oziroma sodelovanje z ZPIZ in FURS v povezavi z letnimi podatki o plačah
- obračuni podjemnih pogodb in pogodb o avtorskih delih
- priprava podatkov, ki izhajajo iz naštetih obračunov
- priprava izpisov na podlagi obračunov
- izpolnjevanje raznih obrazcev (ob odhodu v pokoj, ob odhodu v drugo delovno organizacijo, kreditne pole,……)
- obračunavanje nagrad (Vodovnikove, Prešernove…)
- knjiženje obračunanih potnih nalogov
- obračun premij in usklajevanje s Prvo pokojninsko družbo in Modro zavarovalnico
- izpolnjevanje statističnih podatkov vezanih na stroške dela
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje, po nalogu predpostavljenega

5.   Funkcionalna znanja in ostale zahtev:
- aktivno znanje angleškega jezika,
- znanja za uporabo računalniških programov,
- kompetence: odgovornost, zanesljivost, natančnost, komunikativnost, iznajdljivost, visoka stopnja organizacijske sposobnosti.

6. Rok za prijavo: 7 dni, od 08. 03. 2018  do 15. 03. 2018

7. Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: