Datum objave: 15.03.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1  (m/ž)

na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: J017100
Tarifni razred: VII/1
Trajanje zaposlitve: za določen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden)
zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca
Začetek zaposlitve: predvidoma 1.4.2018

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehniške smeri
- visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne ali tehniške smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne ali tehniške smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- aktivno znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

Poskusno delo:  3 mesece

3. Opis dela in nalog:
- delo v študentskem referatu
- načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje in nadzor strokovno-administrativnega dela na študijskem področju
- informacijsko svetovalno delo s študenti tudi tistimi na izmenjavi
- administrativno vodenje dodiplomskega in podiplomskega študija
- vodenje vpisa na študijske programe
- vodenje evidenc študentov
- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv
- (pri pripravi študijskih programov, najava študijskega programa, pripravi plana dela ...)
- samostojna priprava analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv (npr. poslovno poročilo, poslovni plan ...)
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog
- samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov (izdelava urnika, ...)
- koordinacija in vodenje dela v študentskem referatu in nekaterih službah oddelka
- sodelovanje pri delu organov oddelka in fakultete
- sodelovanje pri pripravi internetnih strani (zbiranje in priprava dokumentov, vnos aktualnih novic...)
- sodelovanje s strokovno službo za študentske zadeve UL
- priprava in oblikovanje seznama predavanj članice in oblikovanje drugih gradiv za študente
- izvajanje dela v zvezi z organizacijo in delovanjem elektronskega sistema vodenja študentskih evidenc
- priprava prilog k diplomi
- sodelovanje pri predstavitvah članice na internetu in računalniških mrežah s področja študijskih in študentskih zadev
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

4. Rok za prijavo:  8 dni, do 23.3.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39,  e-pošta: