Datum objave: 19.03.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) šifra: J017932

Delovno mesto se razpisuje v knjižnici, za nedoločen čas.

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) humanistične ali  družboslovne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) humanistične ali družboslovne smeri ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) humanistične ali družboslovne smeri,
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
• znanja za uporabo računalniških programov,
• strokovni izpit za naziv bibliotekarja,
• licenca COBISS za vnos v vzajemni katalog po sistemu Cobiss3,
• poznavanje predpisov področja,
• komunikativnost,
• vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Poskusno delo traja 3 mesece.
Delovne izkušnje: 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.

Splošni opis:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev
- pripravlja dokumente delovnega področja  ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov
- nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote
- skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov
- skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
- izvršuje sklepe organov univerze
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobnejši opis:
- načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad poslovanjem knjižnice
- vodenje nabavne politike knjižnice
- vodenje postopkov strokovne obdelave knjižničnih gradiv in vodenje bibliografij
- zagotavljanje ustreznega hranjenja knjižničnega gradiva
- uvajanje uporabnikov v knjižnico
- izposoja knjižničnega gradiva
- vodenje evidenc in izdelava statistik
- posredovanje informacij in pripravljanje poročil
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in del po nalogu vodje

Kandidati naj prijave skupaj z življenjepisom pošljejo na naslov:

Rok za prijavo: do 29. 3. 2018