Datum objave: 20.03.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosti delovni mesti:

Tehniški sodelavec VII/1-0 (šifra DM: J037003) na projektu EIRENE Filozofske fakultete (m/ž)
2 delovni mesti za določen čas enega leta, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

1. Zahtevana izobrazba:
visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba  (1. bolonjska stopnja) smer zgodovina.

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- Znanje jezikov: slovenski jezik  razumevanje zelo dobro, govorjene zelo dobro, pisanje zelo dobro, angleški jezik – dobro, nemški jezikali italijanski jezik  vsaj osnovno,
- Računalniška znanja (urejevalnik besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, administracija spletne strani, uporaba različnih aplikacij;
- Ostala funkcionalna znanja in sposobnosti:  organizacijske sposobnosti,  smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, dobro razvite komunikacijske veščine,

3. Kratek opis del in nalog:
- Komunikacije z raziskovalci na projektu
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- administracija
- prepisovanje zvočnih zapisov,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta (zbiranje in  arhiviranje gradiva raziskovalcev)
- pomoč pri pridobivanju in zbiranju časopisnega in ustnega gradiva.

4. Rok za prijavo do vključno 23. 3. 2018.

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

6. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: