Datum objave: 26.03.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 – za strateško trženje intelektualne lastnine

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017905
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, do 30.6.2022 (za čas trajanja projekta Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT)

Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri
 • 5 let vodstvenih delovnih izkušenj 
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost
 • organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:

 • načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • vodi strokovno delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote,
 • skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote,
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev po odobritvi prorektorja ali glavnega tajnika,  
 • za obravnavo posameznih vprašanj lahko v sodelovanju z drugimi predstojniki, pomočniki glavnega tajnika ali glavnim tajnikom oblikuje skupne delovne skupine ali organizira druge oblike medsebojnega sodelovanja,
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,
 • daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri,
 • ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili. 

Podrobnejši opis:

 • pomaga pri pripravi in izboru vseh aktualnih tehnologij primernih za prenos v gospodarstvo
 • koordinira programe izobraževanja na področju prenosa znanja
 • pomaga pri izdelavi poslovnega modela in strategije trženja pri posamezni tehnologiji
 • sodeluje pri pogajanjih za sklenitev licenčnih ali prodajnih pogodb
 • pomaga pri navezovanju partnerstev doma in v tujini (s podjetji, združenji in investitorji)
 • skrbi za vzdrževanje odnosov z industrijskimi partnerji v Sloveniji
 • svetuje in motivira pri pripravljalnih fazah podjetniškega procesa podjetij s strani zaposlenih (pomoč pri iskanju partnerstev in oblikovanju poslovnega modela)
 • spremlja razpise s svojega področja, predlaga prijave na razpis in koordinira proces prijave na razpis
 • pomaga pri krepitvi sodelovanja z inovacijskim ekosistemom (GZS, TP, LUI…)

Rok za prijavo:  26. 3. 2018 – 9. 4. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.