Datum objave: 23.03.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III

V ZNANSTVENORAZISKOVALNEM INŠTITUTU FILOZOFSKE FAKULTETE (m/ž)
Šifra delovnega mesta: J017104
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in  trimesečnim poskusnim delom

2.    Pogoji za opravljanje dela:
-    specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska 2-stopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
-    aktivno znanje angleškega jezika,
-    znanja za uporabo računalniških programov,
-    komunikativnost,
-    organizacijske sposobnosti,
-    2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

3.    Kratek opis del in nalog:
-    vodenje in koordinacija prijav znanstvenoraziskovalnih programov in projektov (nacionalno programsko in projektno financiranje ter ostale nacionalne oblike financiranja raziskovalnega dela, mednarodni projekti, projekti EU in drugi), ki vključuje vodenje dokumentacije, svetovanje pri prijavi, informiranje o novih razpisih in obveščanje raziskovalcev,
-    vodenje baze podatkov o znanstvenem raziskovalnem delu (spremljanje in ažuriranje podatkov o raziskovalcih) in spremljanje raziskovalnega dela (analize, povzetki, predstavitve),
-    javne predstavitve možnosti prijav na domače in mednarodne projekte, predstavitve projektnih in programskih shem,
-    svetovanje in administrativna pomoč raziskovalcem pri izvajanju projektov, komunikacija in koordinacija s predstavniki tujih financerjev,
-    vodenje in finančna koordinacija določenih domačih, EU in ostalih mednarodnih projektov,
-    ažuriranje in uredniško delo spletnih strani ZIFF, izdelava statističnih poročil,
-    vodenje arhiva,
-    priprava podatkov in analiz za potrebe skupnih nalog na fakulteti,
-    sodelovanje s pristojnimi službami na Univerzi in ministrstvih,
-    druga dela in naloge po navodilih nadrejenega, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.    Rok za prijavo: 11 dni, do vključno 3. 4. 2018

5.    Kontaktna oseba na fakulteti:

Ime in priimek: Lidija Strmole Menčak
Telefonska številka: 01 241 1030
E-mail: lidija.strmole@ff.uni-lj.si