Datum objave: 26.03.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC (H019007) 
na Oddelku za gradbeništvo,  Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo
za določen čas 5 mesecev in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja gradbeništva;
- veljaven habilitacijski naziv: docent ali znanstveni sodelavec za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj

- Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
o izkazujejo znanstveno in raziskovalno odličnost
o imajo izkušnje s pripravo in izvedbo zahtevnih eksperimentov

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstveno raziskovalno delo na projektih v okviru Katedre za konstrukcije in potresno inženirstvo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 3. 4. 2018

Datum objave:  26. 3. 2018, rok 8 dni;  do 3. 4. 2018

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na
e-m:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 01/47 68 506
E-mail: