Datum objave: 06.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) – za študentska vprašanja

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017935
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas zaradi predaje dela in nadomeščanja začasno odsotnega delavca (predvidoma 13 mesecev)
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri, ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri, ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri,
- 4 leta delovnih izkušenj z vodenjem zahtevnejših pravnih zadev
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

Opis delovnega mesta:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev
- sodeluje in usklajuje naloge službe
- izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze
- koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo
- predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe
- svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- organizira, vodi in opravlja delo v zvezi s pravicami kandidatov in študentov ter drugimi vprašanji, ki zadevajo študentsko problematiko
- sodeluje pri pripravi oz. pripravlja splošne in posamične akte z delovnega področja
- nudi strokovno pomoč organom in delovnim telesom (organov) univerze
- vodi postopke v zvezi s pritožbami študentov
- sodeluje na pravnem področju pri zadevah Študentskega sveta UL
- nudi pravno podporo komisijam, ki obravnavajo vprašanja v zvezi s študenti (npr. Komisiji za pritožbe študentov, Disciplinski komisiji II. stopnje za študente UL  ter drugim komisijam, ki sodijo v delokrog področja)
- piše zapisnike s svojega delovnega področja
- opravlja naloge v zvezi z informacijami javnega značaja na UL
- opravlja naloge v zvezi z varstvom osebnih podatkov na UL
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenih.

Rok za prijavo:  6. 4. 2018  –  19. 4. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna služba za kadrovske zadeve,
ga. Renata Bogataj Špenko,
telefonska številka: 01 / 24 18 596.