Datum objave: 05.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

1. Delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I)  v Glavni pisarni
za določen čas za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
-   visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri,
-   specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri,
-   magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri,
-   aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, poznavanje predpisov delovnega področja.

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje glavne pisarne fakultete,
- pomoč vodstvu pri organiziranju in prirejanju sprejemov za zunanje obiskovalce,
- priprava osnutkov programa dela in sodelovanje pri pripravi letnih poročil o delu fakultete,
- priprava gradiva, organiziranje sklica, pisanje zapisnikov sej organov fakultete (senat, upravni odbor, akademski zbor) in priprava odpravkov sklepov ter nadziranje njihove realizacije,
- vodenje evidenc sklepov organov fakultete,
- vodenje rokovnikov mandatov članov organov fakultete, njihovih delovnih teles, članov vodstva, predstojnikov kateder in vodij programskih skupin,
- skrb za stike z javnostjo v sodelovanju z dekanom, obveščanje javnost (internet, intranet, drugi mediji, zaposleni, UL,...),
- organiziranje prireditev fakultete,
- organiziranje skupne fakultetne promocijske aktivnosti,
- priprava letnih poročil o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti fakultete,
- priprava raznih gradiv in poročil,
- skrb za delovanje GC na fakulteti,
- opravljanje drugih del po nalogu predpostavljenega ali dekana in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v  širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: 5. 4. 2018 do 19. 4. 2018

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na naslov:
Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: