Datum objave: 04.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok:  do 17. 04. 2018)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 (M/Ž)
za določen čas  za obdobje enega leta s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Šifra DM: J037003 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: tehniški sodelavec  VII/1
Tarifni razred: 27
Plačna podskupina: J
Trajanje zaposlitve: določen čas
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma 1.5.2018

2. Pogoji za opravljanje dela:
• visoka strokovna izobrazba (2. bolonjska stopnja) - magistrski študij Znanost o živalih oz. stari univerzitetni študij Kmetijstvo - zootehnika
• znanje angleškega jezika
• računalniška pismenost
• vozniški izpit B kategorije

3. Opis delovnega mesta:
• sodelovanje pri izvedbi nalog s področja izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa za področje drobnice, zlasti s področja selekcije ter ocenjevanja plemenskih vrednosti
• sodelovanje pri izvedbi razvojnih in raziskovalnih nalog s področja selekcije drobnice, kritična presoja in interpretacija rezultatov
• vnos podatkov in upravljanje s podatkovno zbirko
• opravljanje drugih del po navodilih nadrejenega delavca in v skladu s predpisi

4. Rok za prijavo: od 04.04.2018 do 17.04.2018.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka: 01 320 3801