Datum objave: 05.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje ELEKTROTEHNIKA (M/Ž)
za izvajanje predmetov: Komunikacije v avtomatiki, Računalniški vid, Vgradni sistemi, Slikovne Tehnologije in Elektronika v avtomatiki.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 01. 10. 2018 dalje in tri mesečno poskusno dobo.

Pogoji za opravljanje dela:
- doktor znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja elektrotehnike
- veljaven habilitacijski naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje ELEKTROTEHNIKA; kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL.
Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;
-   aktivno znanje angleškega in slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR)
-   retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti.

Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
-       vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov znanja,
-       usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del,
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod v Laboratoriju za strojno inteligenco,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

Potrebna dodatna znanja:
- strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja slikovnih tehnologij in računalniškega vida,
- strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja vgradnih sistemov, še posebej vgradnih sistemov računalniškega vida,
- izkušnje z razvojem aplikacij računalniškega, strojnega in robotskega vida, vgradnih sistemov ter umetne inteligence.

- Rok za prijavo: od 04. 04. 2018 do 03. 06. 2018
     
- Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: