Datum objave: 09.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM (m/ž) (H019001), zaposlitev v okviru raziskovalnih projektov in programov

  • št. delovnih mest: 1
  • šifra del. mesta: H019001
  • s polnim delovnim časom
  • za določen čas, do 30.08.2019

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): 

  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri (teologija), doktorska izobrazba ustrezne smeri (teologija, religiologija in etika)

Veljaven habilitacijski naziv:

  • asistent za področje; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki  izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za področje didaktike in pedagogike religije.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev

Poskusna doba: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah na projektih Etika in šport v programih srednjih šol, Little in AVAL,
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavah ter ekspertiz,
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote ali vodje projekta ter drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 12. 4. 2018.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov .

Kontaktna oseba na članici: Lea Jensterle, 01 434 58 12,