Datum objave: 11.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom (šifra DM H019001)

Delovno mesto razpisujemo za določen čas od 1.5.2018 do 31.8.2018,
s krajšim delovnim časom v obsegu 54,35% polnega delovnega časa oz. 22 ur tedensko,
in 3-mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
■ Zahtevana izobrazba: doktorat s področja okoljskih znanosti
■ Veljaven habilitacijski naziv: asistent-raziskovalec ali asistent
■ Delovne izkušnje : 1 leto
■ Zaželena znanja:
- sinteza in analiza nanostrukturiranih materialov za uporabo v biomedicini,
- izolacija in analiza zunajceličnih veziklov,
- analiza interakcije materialov s celicami in zunajceličnimi vezikli.

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum pričetka dela: 1.5.2018

5.  Rok za prijavo: 3 dni (od 11.4.2018 do 16.4.2018)

6. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Ema Rebernik
    Telefonska številka:01/ 300 -11-25
    E-mail: