Datum objave: 13.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) – za poslovne aplikacije

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017935
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri (priporočeno: računalniška/informacijska smer), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri  (priporočeno: računalniška/informacijska smer), ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri,
- 4 leta vodstvenih delovnih izkušenj
- poznavanje računalniške opreme in sistemske analize
- znanja za uporabo računalniških programov
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev
- sodeluje in usklajuje naloge službe
- izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze
- koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo
- predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe
- svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- organizira, razporeja in vodi delo službe na področju poslovnih aplikacij
- sodeluje pri snovanju in izdelavi specifikacij novih poslovnih aplikacij (storitev)
- spremlja delovanje obstoječih poslovnih aplikacij in izvedbo novih projektov v IS UL
- koordinira in vodi sodelovanje informatikov na področju poslovnih aplikacij
- sodeluje pri uvajanju novih aplikacij
- usklajuje izmenjavo poslovnih podatkov med rektoratom, članicami in drugimi deležniki
- skrbi za delovanje računalniškega sistema za podporo poslovnih aplikacij
- pripravlja in uvaja nove tehnologije v skupno infrastrukturo
- skrbi za sistemsko infrastrukturo za nove aplikacije
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:  13. 4. 2018 – 4. 5. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Kontaktna oseba:
- vprašanja v zvezi z zaposlitvijo: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596
- vprašanja v zvezi z delom ipd.: Univerzitetna služba za informatiko, g. Aleš Košir, telefonska številka: 01 / 24 18 615