Datum objave: 11.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC, H017004
  
2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat tujec in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija (področje družbenih ved)

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 11. 4. 2018 do 16. 4. 2018

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi 
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  Poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela, spretnost v ustni in pisni komunikaciji  

7. Delovno razmerje: določen čas,  do 31. 3. 2021 (čas trajanja projekta)
    krajši delovni čas – 20% oz. 8 ur/teden (do 31. 12. 2018)
    krajši delovni čas – predvidoma 5% oz. 2 uri/teden (od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2021) – odvisno od razpoložljivih raziskovalnih ur
    predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu maju 2018      
Poskusna doba: 3 meseci

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: