Datum objave: 17.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisuje 1 (eno) prosto delovno mesto – za čas nadomeščanja delavke na materinskem in starševskem dopustu (predvidoma do 23.04.2019) 

»ASISTENT m/ž« v KATEDRI ZA KOMPOZICIJO IN OBLIKOVANJE
za določen čas,
s polnim delovnim časom,
šifra DM: D010001,
šifra naziva: N: 1-3,
tarifni razred: VII/2., VIII., IX..
Predviden pričetek dela: maj 2018

POGOJI za opravljanje dela
1. Zahtevana izobrazba
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura

- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura
- magisterij znanosti (prejšnji) smeri arhitektura

- doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smeri arhitektura ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture

2. Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):
ASISTENT/KA za področje arhitektura, urbanizem, oblikovanje ali arhitekturna tehnologija.

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
- uporaba računalniških orodij.

Splošni opis del in nalog
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrb, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalni nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 3 (tri) dni od datuma objave.

Zainteresirani kandidati/ke naj pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Kadrovska služba, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici: 
dr. Mitja Blaganje, tajnik UL FA
telefon: 01/2000 721
e-mail:  

       
izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan UL FA