Datum objave: 18.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž) na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje

Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H017004
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 6 mesecev (od 1.5.2018 do 31.10.2018)
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.5.2018
Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)  s področja geologije ali rudarstva in geotehnologije
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja geologije ali rudarstva in geotehnologije
Veljaven habilitacijski naziv:   /
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- inovativnost,
- sposobnost za timsko delo,
- komunikativnost,
- organizacijske sposobnosti,
- znanje tujega jezika,
- uporaba računalniških orodij,
- specifična znanja na področju ….

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo vezano na raziskovalni projekt Georadar
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 3 dni do 23.4.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39
e-pošta: