Datum objave: 24.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: J017101 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC – VII/2 - 0, M/Ž
v Finančno računovodski službi

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017101,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske smeri.
 • Poznavanje predpisov s področja računovodstva, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • znanje angleškega jezika,
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj s področja računovodstva.

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • samostojno načrtovanje in opravljanje strokovnih del na svojem delovnem področju,
 • samostojno izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo,
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremljanje informacij in novosti s svojega delovnega področja,
 • samostojno opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • vodenje glavne knjige in njenega dnevnika (knjiženja, kontrole knjiženj),
 • usklajevanje analitičnih evidenc (podrobnih) s sintetičnimi (zbirnimi) evidencami v poslovnih knjigah,
 • knjiženje osnovnih sredstev,
 • izdelava raznih poročil za notranje in zunanje uporabnike informacij (v dogovoru z vodjo Finančno računovodske službe),
 • vodenje stroškovnih nosilcev (sredstva za vaje, podiplomski študij, IRD, druga pedagoška sredstva, …).
 • izdelava temeljnic (obresti, pedagoška realizacija, šolnine, popravki knjižb),
 • statistični finančni račun,
 • uvajanje računalniških programov in pomoč v sektorju,
 • zaključne obdelave in izpisi ob koncu poslovnega leta,
 • sodelovanje pri obračunu DDV, na področju knjižb prejetih, izdanih računov, obračunu in izplačilu plač, avtorskih honorarjev, pojemnih pogodb, potnih nalogov …,
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami fakultete,
 • druga dela po navodilih nadrejenih.

Datum objave: 24.04.2018

Rok za prijavo: 10 dni, od 24.04.2018 do vključno 04.05.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov:  .

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik, telefonska številka: 01 477 1 141
E-mail:  .