Datum objave: 24.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT ZA PODROČJE BIOKEMIJA

 • Šifra DM: D010001 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra naziva: 1
 • Naziv: asistent
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve:  01. 09. 2018

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti  ( prejšnji )  s področja biologije , biokemije in molekularne biologije;
 • doktorat znanosti  ( 3. Bolonjska stopnja )  s področja biokemije in molekularne biologije;
 • veljaven habilitacijski naziv : asistent za področje Biokemija;

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti,
 • znanja za uporabo  računalniških orodij ,
 • inoovativnost ,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  ( študentov )

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških   aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo: do 25.05.2018.

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev in motivacijskim pismom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov :

UL, Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101, Ljubljana ali po elektronski pošti :

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:

Mira Potočnik Štupar
Telefonska številka :  01 320 3301
E mail: