Datum objave: 26.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v Finančno računovodski službi Filozofske fakultete (m/ž)
Šifra delovnega mesta: J017101
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in  trimesečnim poskusnim delom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba  ali magistrska - 2-stopenjska izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office
- poznavanje predpisov področja
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 
3. Kratek opis del in nalog:
- samostojno usklajevanje in kompletiranje bančnega izpiska v breme in dobro,
- kontiranje in knjiženje prilivov, saldakonti kupcev in ostalih prilivov in odlivov,
- kontiranje in knjiženje blagajne, izdanih računov, prilivov za MR in raziskovalne programe,
- kontiranje in knjiženje obveznosti za nakazila osebnih dohodkov,
- izdelava in knjiženje temeljnic v zvezi s poslovnimi dogodki,
- uskladitev stanj na kontih žiro računa, blagajne, terjatev do kupcev in ostalih kontih glavne knjige,
- odgovarja za ažurni tok informacij in dokumentacije,
- izterjava dolgov (pošiljanje opominov, telefonsko opominjanje, E-izvršbe)
- sodeluje pri finančnem načrtovanju,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega,

4. Rok za prijavo: 5 dni, do vključno 4. 5. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazilu o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: