Datum objave: 26.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) J017935– KADROVSKA SLUŽBA

Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečno poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:
a) specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri,
b) funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje dveh tujih jezikov,
- znanja za uporabo računalniških programov,
- poznavanje predpisov področja,
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- 4 leta delovnih izkušenj.

3. Kratek opis dela in nalog:
- organiziranje in vodenje dela v kadrovski službi,
- koordiniranje kadrovskih zadev povezanih z zaposlovanjem, izobraževanjem, napredovanjem in nagrajevanjem zaposlenih,
- strokovno svetovanje vodstvu fakultete pri sistemizaciji, sistemu nagrajevanja, plačnem sistemu,
- opravljanje strokovnega dela delu habilitacijske komisije fakultete, pripravljanje gradiva za senat fakultete in za habilitacijsko komisijo univerze,
- poznavanje zakonodaje s kadrovskega področja,
- spremljanje zakonodaje na plačnem področju,
- vodenje postopkov v zvezi z razpisi in zaposlovanjem delavcev,
- urejanje pogodbenih razmerij – priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov h pogodbam,
- izvajanje postopkov povezanih z ureditvijo statusa in zavarovanja delavcev,
- priprava podatkov in dokumentov v zvezi z izplačilom plač,
- vodenje statistike za potrebe fakultete, univerze in države,
- sodelovanje pri ostalih delih po nalogu tajnika fakultete.

4. Rok za prijavo: do 21. 5. 2018.

5. Prijava:
Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom na elektronski naslov .

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

6. Kontaktna oseba na članici:
Milica Vidić
Tel.: 01/4798-115
e-mail: