Datum objave: 26.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica  : BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  STROKOVNI SODELAVEC   za področje Biokemija 

Šifra delovnega mesta: D017001 ( M/Ž  )
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: D
Trajanje  zaposlitve: za določen čas  do 31.12.2020, s polnim delovnim časom
Začetek zaposlitve: 01.06.2018
Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja naravoslovnih ali biotehniških smeri
- visokošolska  univerzitetna izobrazba ( prejšnja ) s področja naravoslovnih ali biotehniških smeri
- magistrska izobrazba ( 2. bolonjska stopnja )  s področja s področja naravoslovnih ali biotehniških smeri
- veljaven habilitacijski naziv: strokovni sodelavec, višji strokovni sodelavec ali strokovni svetnik za področje Biokemija

Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne  pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve :
- retorične sposobnosti,
- znanja za uporabo računalniških orodij ,
- inovativnost ,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine 

3. Kratek opis dela in nalog:
- izvajanje nalog strokovnega sodelavce v Infrastrukturnem centru za raziskave molekulskih interakcij
- priprava in izvajanje vaj
- pomoč pri izvajanju izpitov
- sodelovanje pri magisterskih, doktorskih delih
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predstojnika Katedre

4.  Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi izkušnjami:
-  poznavanjem tehnik površinske plazmonske resonance in stopped flow,
-  z znanjem evalvacije molekulskih interakcij.

5.     Rok za prijavo:  do  11. 05.2018

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev in motivacijskim pismom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov :
UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana
ali po elektronski pošti :

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mira Potočnik Štupar
Telefonska številka :  01 320 3301
Elektronska pošta: