Datum objave: 03.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

RAZISKOVALEC VII/2-0,
šifra (DM: H017004), M/Ž
za določen čas do 30. 9. 2018, s krajšim delovnim časom 8 ur tedensko

1.    Zahtevana izobrazba:
-    magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja pedagogike

2.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

-    poglobljena znanja s področja didaktike in uporabe IKT v izobraževanju,
-    dobro poznavanje področja evalvacije in samoevalvacije,
-    znanje slovenščine,
-    znanje angleškega jezika,
-    znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office in SPSS
-    komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
-    veljavna habilitacija za visokošolskega sodelavca – asistenta za področje didaktike in kurikularnih teorij.

3.    Kratek opis del in nalog:
•    znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavi,
•    analiza in interpretacija evalvacijskih ugotovitev,
•    pripravljanje pisnih poročil o raziskavi ter ekspertiz,
•    načrtovanje izvedbe svojega dela v skladu z načrtom raziskovalnega projekta,
•    izvajanje svojega dogovorjenega dela raziskovalnih dejavnosti,
•    priprava rednih poročil o izvajanju raziskovalnih dejavnosti,
•    sodelovanje z ostalimi raziskovalci na raziskovalnem projektu

4.    Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 8.5.2018

5.    Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

6.    Kontaktna oseba na fakulteti:

Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: ivanka.repinc@ff.uni-lj.si