Datum objave: 07.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 10 dni od objave )

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM  IX

Šifra DM: H019001 – ASISTENT Z DOKTORATOM IX (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H
Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leta, z možnostjo podaljšanja za dobo trajanja projekta TOPCAPI (do konca leta 2020)
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma 1.6.2018

2. Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat naravoslovnih znanosti
• znanje angleškega jezika, znanje za uporabo računalniških programov
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti 

3. Opis delovnega mesta:
• Delo na razvoju novih učinkovin in industrijskih sevov s postopki biosinteznega inženirstva in sintezne biologije. Delo se bo nanašalo predvsem na dela v E. coli , S. cerevisiae in aktinomicetah, ki proizvajajo medicinsko pomembne učinkovine.
• Delo na raziskovalnih projektih J4-8226, L4-8222, L7-8277, EU TOPCAPI
• Poznavanje osnovnih molekularno – bioloških metod v delu z E.coli in poznavanje osnovnih mikrobioloških metod dela v laboratorijskem merilu
• Potencialne izkušnje v delu z aktinomicetami ali kvasovko S. cerevisiae ali znanja na področju industrijskih bioprocesov so zaželene vendar niso pogoj

4. Rok za prijavo: 10 dni od objave

Pričetek dela : predvidoma 1.6.2018

Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Hrvoje Petkovič
e-mail: