Datum objave: 10.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva 5, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2-II (J017103)– M/Ž

Delovno mesto razpisujemo za polni delovni čas, za določen čas (nadomeščanje začasno odsotne delavke). Poskusno delo traja 3 mesece.

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
- specializacija po visokošolski univerzitetni (prejšnja), visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali magistrska izobrazba družboslovne smeri,
- 3 leta delovnih izkušenj na področju projektnega dela,
- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
- znanja za uporabo računalniških programov,
- poznavanje predpisov s področja dela. 

Pričakujemo, da bo novi sodelavec pri svojem delu samostojen, discipliniran, komunikativen in sposoben sodelovati z različnimi skupinami sodelavcev.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju prijav in vodenja domačih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov.

3. Kratek opis delovnih nalog:
- strokovno administrativna podpora znanstveno-raziskovalni dejavnosti in prijavam projektov,
- samostojno vodenje projektne pisarne domačega ali mednarodnega projekta,
- pomoč pri organizaciji izvedbe vseh načrtovanih izobraževalnih aktivnosti Svetovalno-izobraževalnega centra,
- strokovno administrativna podpora delovanju Svetovalno-izobraževalnega centra,
- priprava predlogov obračunov, avtorskih in drugih pogodb na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti fakultete.
 
Vabimo vas, da pošljete prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta, na el. naslov:
,
do vključno 24. 5. 2018.
Oseba za stik s kandidati: Mateja D. Murgelj, tel.: 01 5805 560.

Obvezne priloge k prijavi so:
- kratek življenjepis z opisom doseženih znanj in veščin ter dosedanjih delovnih izkušenj,
- potrdilo o izpolnjevanju pogoja dosežene izobrazbe (kopija diplomske listine).